Uitvoering – in 4 stappen naar het resultaat

Lees hieronder de 4 stappen voor een succesvolle zelftest.

De SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal correct interpreteren

Positief testresultaat

De aanwezigheid van een testlijn (T), hoe zwak ook, samen met een controlelijn (C) betekent een positief testresultaat.

Een positief resultaat betekent dat u zeer waarschijnlijk COVID-19 heeft.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts/huisarts of bel met de GGD via 0800-1202 of via de website www.coronatest.nl. Volg de plaatselijke richtlijnen voor zelfisolatie. Indien nodig zal uw arts ter bevestiging een PCR-test voorschrijven.

Negatief testresultaat

De aanwezigheid van een controlelijn (C) (hoe zwak deze ook is) maar geen testlijn (T) betekent een negatief resultaat.

Het is onwaarschijnlijk dat u COVID-19 heeft. Zelfs bij een negatief resultaat moet u alle beschermende en hygi├źnische maatregelen in acht blijven nemen.

Ook bij een negatief testresultaat kan er sprake zijn van een infectie. Bij twijfelachtige gevallen (d.w.z. als u aanhoudende symptomen heeft of uw symptomen ernstiger worden) wordt aanbevolen om de test na 1-2 dagen te herhalen, omdat het coronavirus niet in alle fasen van een infectie nauwkeurig kan worden aangetoond.

Ongeldig testresultaat

Als er geen controlelijn (C) zichtbaar is, moet het resultaat als ongeldig worden beschouwd (de test werkt niet goed).

Bekijk het resultaat goed: zelfs als de controlelijn zwak is, kan de test als geldig worden beschouwd. Mogelijk hebt u de test niet correct uitgevoerd. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en herhaal de test.

Als de testresultaten ongeldig blijven, moet u contact opnemen met uw arts of een COVID-19-testcentrum.

Bron: https://diagnostics.roche.com/nl/en/corona-zelftest.html